OM OSS

ADVOKATFIRMA LOHNE KROKEIDE
 

Advokatfirma Lohne Krokeide tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder til bedrifter og næringsdrivende, kommuner, domstoler og privatpersoner.
Vi tilbyr våre klienter rådgivning og prosessbistand innenfor blant annet følgende fagfelt:​

 • eiendomsoverdragelser

 • ekspropriasjon

 • odelsrett

 • seksjonering

 • tomtefeste

 • forvaltningsrett

 • arbeidsrett

 • arv, skifte

 • barn- og familie

 • barnevern

 • entreprise

 • erstatningsrett

 • fast eiendoms rettsforhold

 • husleie

 • kjøpsrett

 • konkurs/bobehandling

 • kontraktsrett

 • plan-og bygningsrett

 • selskapsrett

 • strafferett

 
VÅRE MEDARBEIDERE

Cand.jur i 1980.

Cand. Mag i samfunnsfag i 1970.

Ansatt hos advokat Sjur Lohne i 1981, advokat i Advokatene Lohne og Krokeide fra 1983 og partner i Advokatfirma Lohne Krokeide fra 2004.

Fast forsvarer for Gjøvik tingrett. Har lang erfaring innen eiendomsjuss, og har bevilling for eiendomsmegling. Har prosedert for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

Advokat Lars Braastad, MNA

m. 93 42 26 97 |  braastad@lohnekrokeide.no

Cand.jur i 1995

Advokat siden 1997. Ansatt hos advokatene Lohne og Krokeide i 1998 og ble partner i Advokatfirma Lohne Krokeide i 2004.

Tidligere arbeidserfaring som jurist i departement og direktorat.

Har verv som styreleder i selskaper og sitter i disiplinærutvalget for advokater.  

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

Advokat Ketil Myhre, MNA

m. 40 21 03 57  |  myhre@lohnekrokeide.no

Cand.jur i 1999.

Ansatt advokat i Advokatfirma Lohne Krokeide i 2009 og partner fra 2011.

Tidligere arbeidserfaring som politiadvokat, påtaleleder, statsadvokat og dommerfullmektig.

Fast forsvarer ved Gjøvik tingrett / Eidsivating lagmannsrett og medlem av Tilsynsutvalget for dommere.

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

Sekretær Birgit Østlien

post@lohnekrokeide.no

Sekretær Lill-Martha Brenden

post@lohnekrokeide.no

Advokat
Ida Helene Braastad Balke, MNA

m. 99 02 05 79  |  balke@lohnekrokeide.no

Cand.jur i 2004

Ansatt advokat og partner i Advokatfirma Lohne Krokeide fra 2016.

Tidligere arbeidserfaring som advokat, jurist i offentlig forvaltning og som lærer.

Er faglig leder i et meglerforetak, har bevilling for eiendomsmegling og er vararepresentant til klagenemnda for Statens Lånekasse. Har vært styremedlem i Den norske advokatforening, og sittet i disiplinærutvalget for advokater.

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

Advokat
Hans Mikkel Herberg, MNA

m. 91 12 10 66  |  herberg@lohnekrokeide.no

Cand.jur i 2001.

Ansatt advokat i Advokatfirma

Lohne Krokeide AS i 2019.

Tidligere arbeidserfaring som jurist i Næringsavdelingen i Brønnøysundregistrene, skattejurist i skatteetaten, advokatfullmektig/advokat i KPMG LAW Oslo, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon Innlandet (NHO) og advokat i Advokatfirma Herberg AS.​

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

Advokatfullmektig Linn Bugge

m. 45 86 48 23  |  bugge@lohnekrokeide.no

Master i jus i 2018.

Bachelor i samfunnsfag med personalledelse 2009.

Ansatt advokatfullmektig i Advokatfirma Lohne Krokeide fra 2018.

Har tidligere erfaring fra JURK og Krisesenter.

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

Vil du vite mer? Kontakt oss

Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt oss på telefon eller e-post!

© 2018 Advokatfirma Lohne Krokeide

Webdesign: Frostrøyk idé og design

Tlf: 61 14 01 90  |  e-post: post@lohnekrokeide.no