top of page

OM OSS

ADVOKATFIRMA LOHNE KROKEIDE
 

Advokatfirma Lohne Krokeide tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder til bedrifter og næringsdrivende, kommuner, domstoler og privatpersoner.
Vi tilbyr våre klienter rådgivning og prosessbistand innenfor blant annet følgende fagfelt:​

 • eiendomsoverdragelser

 • ekspropriasjon

 • odelsrett

 • seksjonering

 • tomtefeste

 • forvaltningsrett

 • arbeidsrett

 • arv, skifte

 • barn- og familie

 • barnevern

 • entreprise

 • erstatningsrett

 • fast eiendoms rettsforhold

 • husleie

 • kjøpsrett

 • konkurs/bobehandling

 • kontraktsrett

 • plan-og bygningsrett

 • selskapsrett

 • strafferett

Team
VÅRE MEDARBEIDERE
D6AB2927-8D0E-4AE4-B7F1-A4E0F384FDB4.jpe
Advokat Arne B. Krokeide, MNA

m. 40 28 72 22  |  krokeide@advokatlk.no

Cand.jur i 1980.

Cand. Mag i samfunnsfag i 1970.

Ansatt hos advokat Sjur Lohne i 1981, advokat i Advokatene Lohne og Krokeide fra 1983 og partner i Advokatfirma Lohne Krokeide fra 2004.

Fast forsvarer for Gjøvik tingrett. Har lang erfaring innen eiendomsjuss, og har bevilling for eiendomsmegling. Har prosedert for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

9029E728-586A-43D8-9079-8CFBF0A36A8C.jpe
Advokat Lars Braastad, MNA

m. 93 42 26 97 |  braastad@advokatlk.no

Cand.jur i 1995

Advokat siden 1997. Ansatt hos advokatene Lohne og Krokeide i 1998 og ble partner i Advokatfirma Lohne Krokeide i 2004.

Tidligere arbeidserfaring som jurist i departement og direktorat.

Har styreverv i flere selskaper, sitter i styret for Advokatforeningen Oppland og har vært i Disiplinærutvalget for advokater.  

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

CF06F7FF-4F94-4BFB-837C-4FC1BDA84A51.jpg
Advokat Ketil Myhre, MNA

m. 40 21 03 57  |  myhre@advokatlk.no

Cand.jur i 1999.

Ansatt advokat i Advokatfirma Lohne Krokeide i 2009 og partner fra 2011.

Tidligere arbeidserfaring som politiadvokat, påtaleleder, statsadvokat og dommerfullmektig.

Fast forsvarer ved Gjøvik tingrett / Eidsivating lagmannsrett og medlem av Tilsynsutvalget for dommere.

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

AA79D6D8-A6D9-41B7-9B26-C20D79726F63.jpe
Advokat
Kristin Andersen, MNA

m. 46 70 04 81  | andersen@advokatlk.no

Master i jus i 2016. Ansatt advokat i Advokatfirma Lohne Krokeide fra 2021.

 

Har tidligere erfaring fra Statens kartverk, deretter som advokatfullmektig for et advokatfirma på Kongsvinger, med særlig fokus på straffesaker og personjus. Arbeidet deretter flere år som politiadvokat i Innlandet politidistrikt, og har omfattende prosedyreerfaring. 

 

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder. Har særlig kompetanse innen strafferett og barnerett.

10BD3423-F21E-48C6-8190-4D85AAEA80A0.jpe
Sekretær Lill-Martha Brenden

post@advokatlk.no

BF09152F-15DC-4660-BCD2-AD4AC0C588EC.jpe
Sekretær Birgit Østlien

post@advokatlk.no

E47FE8E9-B903-4DCA-9265-B80882F86C37.jpe
Advokat
Ida Helene Braastad Balke, MNA

m. 99 02 05 79  |  balke@advokatlk.no

Cand.jur i 2004

Ansatt advokat og partner i Advokatfirma Lohne Krokeide fra 2016.

Tidligere arbeidserfaring som advokat, jurist i offentlig forvaltning og som lærer.

Er faglig leder i et meglerforetak, har bevilling for eiendomsmegling og er nestleder i klagenemnda for Statens Lånekasse. Er varamedlem i reklamasjonsnemnda for eiendomsmegling. Medlem i Lovutvalget i Norges Idrettsforbund. Medlem i «spør advokaten» hos advokatforeningen. Har vært styremedlem i Den norske advokatforening, og sittet i disiplinærutvalget for advokater.

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

5A7062D4-1895-41E3-B853-18A7B3CB7683.jpe
Advokat
Hans Mikkel Herberg, MNA

m. 91 12 10 66  |  herberg@advokatlk.no

Cand.jur i 2001.

Ansatt advokat i Advokatfirma

Lohne Krokeide AS i 2019.

Tidligere arbeidserfaring som jurist i Næringsavdelingen i Brønnøysundregistrene, skattejurist i skatteetaten, advokatfullmektig/advokat i KPMG LAW Oslo, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon Innlandet (NHO) og advokat i Advokatfirma Herberg AS.​

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

C61A7B2C-C6B3-4C69-95B7-342AA2AD3F1E.jpe
Advokat
Linn Bugge, MNA

m. 45 86 48 23  |  bugge@advokatlk.no

Master i jus i 2018.

Bachelor i samfunnsfag med personalledelse 2009.

Ansatt advokat i Advokatfirma

Lohne Krokeide fra 2021.

Har tidligere erfaring fra JURK og Krisesenter.

Tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder.

Vil du vite mer? Kontakt oss

Vi er her for å hjelpe deg. Kontakt oss på telefon eller e-post!

bottom of page