Search

Det er lov til å ha samvær med barn i andre kommuner

en kommentar til kommunelege Mørchs utspill i OA 28. mars 2020

Advokat Lars Braastad, Advokatfirma Lohne Krokeide

Kommunelege Jens Mørch går bastant ut i OA i dag. Han sier at samvær «som innebærer forflytning over kommunegrensene vil være omfattet av reiserestriksjonene.» Og at det i praksis betyr at barn ikke kan reise mellom foreldrene hvis de bor i forskjellige kommuner. Han hevder at avtaler om delt omsorg og samvær «må settes på vent inntil videre, om en skal følge nåværende regler.»


Men hvilke regler er det han sikter til? Det er ikke innført reiseforbud inn og ut av Vestre Toten eller i noen av de andre kommunene i vår region så vidt jeg vet. Hvis det offentlige skal forby reiser over kommunegrenser må det foreligge gyldige vedtak med hjemmel i lov. Man kan ikke bare påstå at det er sånn eller sånn.

Jens Mørch tar feil. Det er ikke i strid med reglene å gjennomføre samvær over kommunegrensene.

Det er ett unntak: Hvis foreldre eller barn er i karantene eller isolasjon må de oppholde seg i det hjemmet de er. Regjeringen vedtok Covid-19 forskriften fredag 27. mars 2020, og det er bare de som har vært i utlandet eller har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet som er pålagt karantene.


Det er mulig Jens Mørch egentlig mener «råd» når han sier «regler», slik at samvær over kommunegrensene vil være i strid med myndighetenes råd. Jeg er ikke enig i hans tolkning av myndighetenes råd heller. Jeg har ikke sett at myndighetene har sagt noe annet enn at unødvendig kontakt bør begrenses, og at man ikke bør reise kollektivt. Samvær med barn er i utgangspunktet ikke unødvendig.Det er viktig at myndighetenes råd følges, men foreldre har også plikt til å følge opp samvær med barn. Det er ikke lov til å bryte avtaler om samvær på det grunnlaget Mørch viser til. Foreldre bør snakke sammen om hvordan situasjonen skal håndteres, følge karantenereglene og gjøre det som er best for det enkelte barn. Dette betyr at det noen ganger ikke bør være samvær selv om det ikke er forbudt, for eksempel fordi smittefaren er for stor. Men dette må foreldrene bli enige om seg i mellom ut i fra hva som er best for barnet.

© 2018 Advokatfirma Lohne Krokeide

Webdesign: Frostrøyk idé og design

Tlf: 61 14 01 90  |  e-post: post@lohnekrokeide.no