TOMTEFESTE

Med tomtefeste menes leie av grunn som leieren (festeren) bruker til å ha bygninger på. Rettsreglene knyttet til denne formen for leie av grunn finnes i tomtefesteloven. Reglene er til dels kompliserte og de er utdypet i en forholdsvis rikholdig rettspraksis.

 

Tomtefesteloven gjelder alle typer festekontrakter, uavhengig av hvilken bebyggelse tomten benyttes til. Reglene er imidlertid noe forskjellige avhengig av om tomten benyttes til bolig-/fritidshus eller annet formål.  

Våre advokater bistår i alle spørsmål knyttet til tomtefeste, herunder:

  • Utarbeiding av nye og tolking av gamle festekontrakter

  • Fastsetting/regulering av festeavgiften

  • Innløsing av festekontrakter

  • Avvikling av festeforhold

AKTUELT – EIENDOM
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

© 2018 Advokatfirma Lohne Krokeide

Webdesign: Frostrøyk idé og design

Tlf: 61 14 01 90  |  e-post: post@lohnekrokeide.no

Besøksadresse:

Hunnsvegen 2, 2815 Gjøvik, Innlandet, Norge

  • Facebook